PostgreSQL Veritabanı

Danışmanlığı

 • Veri tabanı performansının önerilen ve en uygun şekilde çalışıp çalışmadığının gözlemlenmesi

 • Ay kapama işlemleri, toplu yenileme gibi operasyonların incelenmesi,

 • Sistemlerin 7/24 ayakta kalmasını sağlamak

 • PostgreSQL yönetim konsolu ile veri tabanları üzerinde ilgili alert'lerin tanımlanması ve buradan doğabilecek potansiyel hataların proaktif olarak engellenmesi

 • Log ve trace dosyalarının izlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması

 • Ürünlerin sağlıklı çalıştığına dair düzenli kontrollerin yapılması, aylık sağlık kontrolü raporlarının sunulması

 • Büyümenin düzenli kontroller ile takibi ve gerekli noktalarda onay doğrultusunda yapılan düzenlemeler

 • Yedeklemelerin ve onlara ait günlüklerin rutin kontrolleri ve proaktif yönetimin gerçekleştirilmesi

 • Kritik durumlarda geri yükleme (restore) ve kurtarma (recovery) işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Veri tabanı tablo istatistiklerinin periyodik bir biçimde alınması

 • Veri tabanındaki objelerin ortamlar arasında transfer edilmesi ve deployment işlemleri

 • Veri tabanı aktiviteleri hakkında gerektiğinde uygulamacılara Tuning desteği verilmesi

 • Yeni veri tabanı kullanıcılarının oluşturulması ve yönetimi

 • Felaket Kurtarma Merkezi sistemlerinin yönetimi